als coach aan de slag met kunst

Als je kunst inzet in coaching maak je in feite gebruik van resonantie. Het kunstwerk resoneert met dat wat voor jouw coachee van belang is, en welke vragen de coachee bezig houden.  Als je coachee geraakt wordt door de kunst, en de ruimte kan hebben om hierbij stil te staan, vormt dit een beginpunt voor de coaching. Kunst als coach kun je enerzijds inzetten door de beelden en symboliek te bekijken en als antwoord te laten dienen op coachvragen.  Anderzijds maakt het bewust gebruik van een aantal andere aspecten van de kunst; de open blik, het kijken zonder oordeel, en de katalysator voor het intuïtief vinden van antwoorden. Met name abstracte kunst blijkt zeer geschikt om onze open blik, oordeelloos kijken, te versterken. Op die manier kan je je coachee ook meer bewust maken van de kaders, en overtuigingen, die een rol speen. Als je werkt met Land Art wordt de open blik nog verder versterkt door de grootsheid, de onderdompeling en de buitenlucht. Dat is dan ook de reden dat ik veel werk met LandArt, en coachsessies gewoon doe midden in zo’n kunstwerk. Je zou het kunnen zien als een non-verbale interventie, hier niet alleen door jou als coach maar ook door de kunst.

Garden of love and fire. Daniel Libeskind. Land Art Flevoland

Dat wat de kunst doet, en waarvoor het bij uitstek geschikt is, valt kortweg in de volgende categorieën:

  • Bekrachtiging; van iets nieuws, je behoefte, of een essentie
  • Moeilijke dingen verdagen of onder ogen zien. 
  • Simpelweg je verhaal vertellen 
  • Verandering van perspectief 
  • Simpelweg aanwezig zijn in het moment.

psychologische stromingen en coaching met kunst

Als coach maak ik een eclectische keuze in werkvormen, diepgang en tempo om mijn aanpak zo goed mogelijk af te stemmen op de behoefte van de coachee. Dan maak ik gebruik van de resonantie van de kunst om de aansluiting nog beter af te stemmen. Hierbij ga ik ervanuit dat de wijsheid aanwezig is in de coachee, zoals ook in het humanistische gedachtengoed.  Soms liggen de antwoorden al te wachten in het onbewuste bij de coachee. Door zorgvuldig waar te nemen, vanuit gewaarzijn (awareness), en lichaamsbewustzijn, kun je zichtbaar maken wat het kunstwerk de coachee te vertellen heeft.   Op deze manier kan je zowel je eigen intuïtie over het coachproces, als die van de coachee over de antwoorden optimaal benutten.

De Gestalt-leer komt hier om de hoek kijken als  de coachee zichzelf in relatie tot de context leert kennen. Met context bedoel ik hier zowel de context van zijn leven, als ook de context die ontstaat in de ervaring met het kunstwerk. Dit kan het gevoel van ZIJN in het NU enorm versterken, of tot een soort voice dialogue sessie leiden. Tegelijkertijd speelt er een circulair proces, waarin de ervaring van het kunstwerk zich vormt, in resonantie met de coachvraag. 

Zoals je hier kunt lezen zijn er diverse coach stromingen die een rol kunnen spelen in coaching met kunst. Dit maakt het boeiend en breed inzetbaar. Je kunt ermee spelen, en doe dit ook gerust vanuit je eigen resonantie; waarmee kun jij werken en kun jij de interactie met je coachee beter vorm geven?  

Wat zeggen cliënten over coaching met kunst?

 “Zonder de zeggingskracht van het kunstwerk en de kundigheid van Ineke had ik waarschijnlijk een mooie kans voorbij laten gaan, terwijl ik er uiteindelijk vol vertrouwen en enthousiasme “ja” op heb gezegd.

Intrigerend is de ervaring waarbij de wisseling van perspectief op het kunstwerk leidt tot een afwisselende kijk op mijn eigen vraagstuk.

Het kiezen van de locatie en het ervaren van de locatie hadden heel duidelijk een toegevoegde waarde. Het had een symboliserende en beschermende functie en de buitenlucht gaf ook ruimte en bewegingsvrijheid.”

meer weten?

Als je meer wilt weten hoe je hier als coach mee aan het werk kunt? Of het zelf wilt ervaren? Ik geef regelmatig workshops voor kleine groepen coaches, en bied de “kunst als coach sessies” tegen gereduceerd tarief aan voor coaches. Ik ga graag met je in gesprek om te kijken welke mogelijkheden er zijn. Neem vrijblijvend contact op!